In a Flash

In A Flash Writing Submission

In a Flash is a Story Factory project inviting you (yes you!) to become a published author. All you have to do is follow the writing challenge instructions and submit your writing! Scroll down to see all the different writing challenges available. It’s a quick blast of creativity! Guaranteed to make your day feel more complete!

Complete the form below to submit your writing and we’ll share a selection on our website.

We can’t wait to read your story and share your wonderful writing!

View Writing Prompts

In a Flash 是一个 Story Factory 项目,邀请您(是的,您!)成为已发表的作者。您所要做的就是按照写作挑战说明并提交您的作品!向下滚动以查看所有可用的不同写作挑战。这是创造力的快速爆发!保证让您的一天感觉更完整!

填写下面的表格以提交您的作品,我们将在我们的网站上分享您的选择。

我们迫不及待地想阅读您的故事并分享您精彩的作品!

查看写作提示

Trong nháy mắt là một công trình mà Story Factory mời bạn (đúng rồi, là bạn đấy!) trở thành tác giả xuất bản sách. Tất cả những gì bạn cần làm là thực hiện theo hướng dẫn của thử thách viết văn và gửi bài viết của bạn! Hãy kéo xuống để xem tất cả những thử thách viết hiện có. Đây là một luồng sáng tạo chớp nhoáng! Đảm bảo sẽ làm cho một ngày của bạn trọn vẹn hơn!

Điền vào biểu mẫu dưới đây để gửi bài viết của bạn và chúng tôi sẽ chia sẻ bài viết được chọn trên trang web của chúng tôi.

Xem gợi ý

في ومضة هو مشروع Story Factory، يدعوك (نعم أنت!) لتصبح مُؤلفاً منشوراً. كل ما عليك فعله هو اتباع تعليمات تحدي الكتابة وأرسل كتابتك! اقم بالتمرير إلى أسفل لرؤية جميع تحديات الكتابة المختلفة المُتاحة. إنهُ تفجير سريع للإبداع! مضمون لجعل يومك أكثر اكتمالاً!

أرسل كتاباتك إلينا وسنشارك مجموعة مُختارة على موقعنا.

لا يسعنا الانتظار لقراءة قصتك ومُشاركة كتابتك الرائعة!
عرض موجهات الكتابة

In A Flash Writing Submission Form

    Click below to read some of the awesome writing submissions

    Click below to read some of the awesome writing submissions

    View writing submissions

    This project has been assisted by the Australian Government through the Australia Council for the Arts, its arts funding and advisory body.